Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Makroekonomia


Makroekonomia

Szanowni Studenci,
egzamin z przedmiotu Makroekonomia z dr A. Jurczuk, odbędzie się 25.06. o godz. 10.00 w auli.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie