Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Międzynarodowa konferencja dla studentów – „The Young European Council (YEC)”


Międzynarodowa konferencja dla studentów – „The Young European Council (YEC)”

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB pokryje koszty udziału dwóch studentów UwB w międzynarodowej konferencji „The Young European Council (YEC)”. Spotkanie zostało objęte patronatem Parlamentu Europejskiego i odbędzie się w dniach 7-11 listopada 2016 r.  w Brukseli. Spotkanie to adresowanie jest do wszystkich młodych osób, które są pasjonatami przyszłości Unii Europejskiej i które są zdeterminowane, aby ich głos został usłyszany w polityce.

Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie planowanych efektów tego wyjazdu, które uzyska: uczestnik konferencji, Uniwersytet w Białymstoku oraz środowisko akademickie Uniwersytetu. Wśród zgłoszeń Rektor dokona wyboru dwóch jego zdaniem najciekawszych planowanych efektów tego wydarzenia.

Osoby zainteresowanie uczestnictwem mogą zgłaszać swoje propozycje do Sekretariatu Prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej na adres prorektor.wspolpraca@uwb.edu.pl do dnia 26 września 2016 r. W mailu proszę o podanie danych kontaktowych osoby zgłaszającej się.

Szczegółowe informacje o znajdują się na stronie internetowej http://younglead.eu/yec oraz w załącznikach.

Załącznik 1 – yec16-media-guide

Załącznik 2 – yec16-onepagerKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie