Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • „Noc Muzeów” w dawnym budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej


„Noc Muzeów” w dawnym budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

„Noc Muzeów”

 w dawnym budynku

Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

 

Organizator: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

            W trakcie imprezy proponujemy zwiedzanie budynku (w tym gabinetu I sekretarzy KW PZPR, egzekutywy KW PZPR), krótką prezentację  historii PZPR w dawnym województwie białostockim oraz grę/zabawę z udziałem zwiedzających.

Termin zwiedzania i zabawy: 20 maja 2017 r., godz. 20.00 – 23.30.

Miejsce spotkania: portiernia w budynku UwB przy Placu Uniwersyteckim 1

Pierwsza grupa rozpoczyna zwiedzanie o godz. 20.00, kolejne co 30 minut (ostatnia o godz. 23.30).

ZAPRASZAMYKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie