Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • NOWA NOMINACJA PROFESORSKA!


NOWA NOMINACJA PROFESORSKA!

Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia, decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 5 lutego 2019 roku otrzymał nominację profesorską.

Serdecznie gratulujemy!

 

Prof. Wojciech Śleszyński pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Obecnie kieruje Zakładem Stosunków Politycznych. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej i stosunków polityczno-społecznych na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku. W jego dorobku naukowym znajduje się 168 prac, w tym 8 monografii, 2 podręczniki akademickie oraz 10 edycji źródeł.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie