Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Nowe władze Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych rozpoczynają swoją kadencję.


Nowe władze Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych rozpoczynają swoją kadencję.

Decyzje, które zapadły w czerwcu, właśnie wchodzą w życie. Nowe władze Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku wybrane na kadencję 2020 – 2024 oficjalnie rozpoczynają swoje urzędowanie od początku września.

Dziekan dr hab. Tomasz Mojsik,
Prodziekan dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB – Prodziekan ds. dydaktycznych
Prodziekan dr Wojciech Walczak – Prodziekan ds. rozwoju.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie