Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Nowy skład Kolegium Dziekańskiego naszego Wydziału na kadencję 2020-2024


Nowy skład Kolegium Dziekańskiego naszego Wydziału na kadencję 2020-2024

Po dzisiejszym wręczeniu nominacji na Prodziekanów przez J. M. Rektora prof. Roberta W. Ciborowskiego, przedstawiamy Państwu pełny skład Kolegium Dziekańskiego naszego Wydziału na kadencję 2020-2024.
30 czerwca nominację na Dziekana odebrał dr hab. Tomasz Mojsik,
22 lipca swoje nominacje na Prodziekanów odebrali:
dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB – Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Wojciech Walczak – Prodziekan ds. rozwoju.
Nowe Kolegium Dziekańskie rozpocznie swoją pracę od 1 września 2020 roku.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kadencji pełnej sukcesów!


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie