Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Obchody 11 listopada przed 1939 r. – wspomnienia


Obchody 11 listopada przed 1939 r. – wspomnienia

Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku

 

w związku ze Świętem Niepodległości

 

zapraszają na spotkanie z weteranami walk o niepodległość

prof. Witoldem Czarneckim i mjr Kazimierzem Czaplo

którzy będą wspominali uroczystości 11 listopada sprzed 1939 r.

 

Spotkanie rozpocznie się 10 listopada (piątek) o godz. 12.00 w budynku Wydziału

Historyczno-Socjologicznego UwB, Plac NZS 1, sala nr 48

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniuKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie