Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Objazd naukowy po Białorusi – spotkanie organizacyjne


Objazd naukowy po Białorusi – spotkanie organizacyjne

Szanowni Studenci,

Zapraszamy studentów II roku Studiów Wschodnich oraz osoby chętne z roku III, w dniu 20 IV w godz. 17.40-18.10 do s. 94 (aula), na spotkanie organizacyjne w związku z objazdem naukowym po Białorusi (obwód grodzieński), który odbędzie się w dniach 15-18 VI 2017 r.

dr Jan Godlewski
dr hab. Maciej Karczewski
dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwBKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie