Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Obowiązkowe szkolenie wszystkich studentów I lat studiów


Obowiązkowe szkolenie wszystkich studentów I lat studiów

Szanowni Studenci,

informujemy, że wszyscy Studenci I lat studiów mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z praw i obowiązków studenta, które odbędzie się  w piątek 25 X o godzinie 18.00 w s. 94 (aula).

Obowiązek odbycia przez Państwa tego szkolenia wynika z decyzji Rektora, wydanej w związku z pismem Parlamentu Studentów UwB w tej sprawie.

Termin szkolenia jest jedynym możliwym, w którym wszyscy Państwo jesteście wolni od zajęć lub możecie być w ramach zajęć na szkoleniu.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie