Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Prof. Andrzej Wyrobisz – współtwórca środowiska naukowego i studiów historycznych w Białymstoku.


Prof. Andrzej Wyrobisz – współtwórca środowiska naukowego i studiów historycznych w Białymstoku.

ANDRZEJ WYROBISZ (1931–2018)

 (ur. 10 listopada 1931 w Krakowie, zm. 15 października  2018 r. w Warszawie)

prof. dr hab., historyk epoki nowożytnej, autor ponad 450 prac naukowych poświęconych dziejom gospodarki, społeczeństwa, kultury i sztuki

 

Absolwent Instytutu Historycznego UW – 15 lutego 1955 obronił pracę magisterską. Doktorat w 1961 r. w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN pod kierunkiem Mariana Małowista, habilitacja tamże w 1968. Profesor nadzwyczajny – 1978, profesor zwyczajny – 1995. Zatrudniony w Instytucie Historii Kultury Materialnej w latach 1955–1969. Wicedyrektor Instytutu Historycznego UW (1976–1978). Współtwórca środowiska naukowego i studiów historycznych w Białymstoku. Pierwszy kierownik Zakładu Historii Filii UW w Białymstoku (1969–1973), dziekan Wydziału Humanistycznego Filii UW w latach 1969–1975, 1981–1982, 1984–1985, dyrektor Instytutu Historycznego Filii UW w Białymstoku od 1980. Profesor w Instytucie Historii Sztuki UW od 1996. Visiting professor: University of Illinois, Urbana-Champaign (USA) 1976 oraz University of Notre Dame (USA) 1989–1990. Redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”  w latach 1993–2003.

Wybrane publikacje: Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV wieku, Wrocław 1963; Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku, Wrocław 1968; Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce (XIV-XVIII w.), Wrocław 1976 (współautor); Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w., Warszawa 1981 (red.).Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie