Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Odszedł wieloletni pracownik Uniwersytetu, historyk, badacz dziejów Białostocczyzny: Ś.P. Prof. dr hab. Michał Gnatowski


Odszedł wieloletni pracownik Uniwersytetu, historyk, badacz dziejów Białostocczyzny: Ś.P. Prof. dr hab. Michał Gnatowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
iż w 19 stycznia 2020r., w wieku 85 lat,
odszedł wieloletni pracownik Uniwersytetu,
historyk, badacz dziejów Białostocczyzny

Ś.P.

Prof. dr hab. Michał Gnatowski

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Filii w Białymstoku
Prorektor ds. Dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku
w latach 1997-1998 i 1998-1999

Michał Gnatowski (1934-2020)

Profesor Michał Gnatowski był jednym z najwybitniejszych historyków najnowszych dziejów Białostocczyzny, Ziemi Łomżyńskiej, okupacji sowieckiej i niemieckiej północno-wschodnich ziem II RP w latach II wojny światowej a także działającego tu ruchu oporu w czasach sowieckich (1939-1941), niemieckich 1939-1944 i w pierwszym okresie po II wojnie światowej.

Michał Gnatowski urodził się 10 marca 1934 roku w miejscowości Granne nad Bugiem. Ukończył liceum ogólnokształcące w Drohiczynie a następnie studia na moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa. Rozprawę doktorską poświęconą dziejom partyzantki sowieckiej na Białostocczyźnie obronił w 1972 roku w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Z przyszłym Uniwersytetem w Białymstoku, wówczas jeszcze Filią Uniwersytetu Warszawskiego, związał się w 1975 roku obejmując stanowisko docenta kontraktowego w Zakładzie Historii na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym. Od tego momentu, nieprzerwanie, pracował na obecnym Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych, który, gdy odchodził na zasłużoną emeryturę, nosił nazwę Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, później zaś został przemianowany na Instytut Historii i Nauk Politycznych.

Zwieńczeniem kariery naukowej Michała Gnatowskiego było uzyskanie w 2002 roku tytułu profesora zwyczajnego. Jego „dzieckiem” był Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Polski, którym kierował przez ponad 20 lat.  Przez dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy prorektora Uniwersytetu Warszawskiego do Spraw Filii w Białymstoku, a po usamodzielnieniu się naszej jednostki został wybrany na stanowisko prorektora Uniwersytetu w Białymstoku. Kierował także Wydawnictwem Naukowym Filii UW.

Profesor Michał Gnatowski wypromował ponad 250 magistrów i dwóch doktorów. Był autorem ponad stu publikacji, w tym blisko 20 monografii i zbiorów dokumentów. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym „Studiów Podlaskich” oraz „Studiów Łomżyńskich”. Piastował także stanowisko prezesa Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego. Za zasługi dla badania dziejów Ziemi Łomżyńskiej uhonorowany został Medalem Zygmunta Glogera. Przez wiele lat współpracował ze „Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej”. Był jednym z najlepszych znawców archiwaliów dotyczących okupacji sowieckiej i II wojny światowej zgromadzonych w archiwach na Białorusi i w Rosji. W 2004 roku, w 70-lecie urodzin, jego przyjaciele i uczniowie ofiarowali Mu księgę pamiątkową „Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku”.

 

Białystok, 20.01.2020

Daniel BoćkowskiKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie