Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Organizacja zajęć na WHiSM (strefa czerwona)


Organizacja zajęć na WHiSM (strefa czerwona)

Drodzy studenci

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wejścia Białegostoku do strefy czerwonej od 19 października zmuszeni jesteśmy do przejścia do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. Informujemy jednocześnie, że wraz z powrotem do strefy żółtej będziemy gotowi powrócić do formy hybrydowej, z częścią zajęć w formie stacjonarnej. 

Od dzisiejszego dnia (16 października) obowiązuje nas nowe rozporządzenie Rektora UwB (nr 91 z dnia 16.10.2020 r.) dotyczące organizacji zajęć w sytuacji wzmożonego zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z zarządzeniem od poniedziałku wszyscy przechodzimy na tryb zdalny i tylko w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach możliwa jest inna formuła prowadzenia zajęć. O tych innych przypadkach, które będą dotyczyć wyłącznie I roku I stopnia (Historia i SM) i I roku II stopnia (Historia i SM) poinformujemy odpowiednie roczniki w oddzielnej informacji na stronie Wydziału. 

W sytuacji problemów z dostępem do platform nauczania zdalnego, do sprzętu komputerowego czy internetu prosimy o kontakt mailowy z opiekunem roku/stopnia studiów. Lista opiekunów znajduje się na stronie internetowej Wydziału – wejdź. 

Z poważaniem 

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. Tomasz MojsikKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie