Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Organizacja zajęć: tylko I rok!


Organizacja zajęć: tylko I rok!

Studenci I roku I stopnia (Historia i SM) i I roku II stopnia (Historia i SM):

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wejścia Białegostoku do strefy czerwonej od 19 października zmuszeni jesteśmy do przejścia do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. Informujemy jednocześnie, że wraz z powrotem do strefy żółtej będziemy gotowi powrócić do formy hybrydowej, z częścią zajęć w formie stacjonarnej. 

Od dzisiejszego dnia (16 października) obowiązuje nas nowe rozporządzenie rektora (nr 91 z dnia 16.10.2020) dotyczące organizacji zajęć w sytuacji wzmożonego zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z nim od poniedziałku wszyscy przechodzimy na tryb zdalny i tylko w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach możliwa jest inna formuła prowadzenia zajęć.

Pragnąc wyjść naprzeciw tym z Państwa, którzy mogą mieć problemy ze sprzętem komputerowym i internetem proponujemy udział w zajęcia zdalnych z budynku Wydziału. Zajęcia odbywałyby się według dotychczasowego planu, a Państwo łączyliby się z prowadzącym i resztą grupy poprzez sprzęt znajdujący się w sali dydaktycznej. 

Zgodnie z ogólnymi przepisami liczba uczestników takich zajęć nie może jednak przekraczać 10 osób w jednej sali. 

W związku z tym prosimy o kontakt z opiekunem roku/stopnia studiów w celu ustalenia listy osób, które mogłyby korzystać z takiej formy zajęć. Lista opiekunów znajduje się na stronie internetowej Wydziału – wejdź. 

Z poważaniem 

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. Tomasz MojsikKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie