Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Otwarte seminarium naukowe „Komunikacja niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów”


Otwarte seminarium naukowe „Komunikacja niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów”

Szanowni Studenci,

Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB serdecznie zaprasza studentów kierunków prowadzonych przez Instytut (Historii, Stosunków Międzynarodowych, Studiów Wschodnich) na otwarte seminarium naukowe prowadzone przez mgra Łukasza Wołyńca.

Temat seminarium: Komunikacja niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów

Termin spotkania: 27 II (poniedziałek) godz. 16.15, s. 108AKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie