Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie w IHiNP!


Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie w IHiNP!

Z przyjemnością informujemy, że w październiku 2018 r. w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku zamierzamy rozpocząć kształcenie w ramach Studiów Podyplomowych  Wiedzy o Społeczeństwie. Umożliwią one nauczycielom uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie we wszystkich typach szkół, w których przedmiot ten jest realizowany. Skierowane są do osób, które mają tytuł zawodowy magistra i przygotowanie pedagogiczne. Studia będą trwały cztery semestry (dwa lata). Opłata za rok studiów wynosi 2700 zł.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej naszego Instytutu:  http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe/

Internetowa Rejestracja Kandydatów rozpocznie się w maju. Zapraszamy!Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie