Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Prof. MAŁGORZATA DAJNOWICZ Z NAGRODĄ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Prof. MAŁGORZATA DAJNOWICZ Z NAGRODĄ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Doroczne nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2018/2019 wręczono w poniedziałek (30.09) podczas Gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wyróżnienia, z rąk Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego odebrali m.in. aktor Piotr Domalewski, dziennikarz radiowy Jan Smyk, historyk Zbigniew Romaniuk i wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz.

Spośród dwudziestu zgłoszeń  wybrano osoby i stowarzyszenia, których działalność zarówno w obszarze artystycznym jak i ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego jest wyjątkowa. Prof. Małgorzata Dajnowicz została doceniona za m.in. za prowadzone badania i działalność upowszechniającą dziedzictwo historyczno-kulturowe województwa podlaskiego oraz za stworzenie pierwszego na Podlasiu Parku Kulturowego w Bohonikach.

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie