Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Profesor Cezary Kuklo – wybrany do Rady Doskonałości Naukowej!


Profesor Cezary Kuklo – wybrany do Rady Doskonałości Naukowej!

Profesor Cezary Kuklo – wybrany do Rady Doskonałości Naukowej!

41 – tyle osób zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej (RDN) pierwszej kadencji. Wyboru członków do rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej – dokonało środowisko akademickie. Doktorów habilitowanych i profesorów, którzy znaleźli się na liście uprawnionych do głosowania, było ponad 28 tysięcy. Frekwencja wyniosła niemal 63 procent.

Rada będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. W skład RDN weszło po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. Pierwsza kadencja organu rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Demokratyczny wybór środowiska

Skład RDN ustalany był w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Naukowców, którzy posiadali uprawnienia do głosowania i którzy znaleźli się na liście wyborczej, było ponad 28 tysięcy. Ponad 18 tys. z nich wzięło udział w wyborach.

Głosowanie przeprowadzono odrębnie dla każdej dyscypliny. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny mogła oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów.

Wybory rozpoczęły się 12 kwietnia 2019 i trwały do 30 kwietnia 2019 roku. Swój głos można było oddać wyłącznie poprzez elektroniczny system wyborczy RDN.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej-juz-sa

Gratulujemy uznania środowisk akademickich z całej Polski.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie