Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Profesor Cezary Kuklo został członkiem Rady Redakcyjnej prestiżowego, branżowego czasopisma „Przegląd Historyczny”


Profesor Cezary Kuklo został członkiem Rady Redakcyjnej prestiżowego, branżowego czasopisma „Przegląd Historyczny”

Profesor Cezary Kuklo został członkiem Rady Redakcyjnej prestiżowego, branżowego czasopisma „Przegląd Historyczny”.  Kadencja Rady będzie trwała do końca 2021 r.

  • Przegląd Historyczny to jedno z najsłynniejszych i najstarszych czasopism historycznych w Polsce. Założony został w 1905 roku w Warszawie i początkowo był wydawany przez znane warszawskie przedsiębiorstwo wydawnicze Gebethnera i Wolffa. W skład pierwszego kolegium redakcyjnego weszli wybitni naukowcy: Ignacy Chrzanowski, Samuel Dickstein, Aleksander Jabłonowski, Stanisław Kętrzyński, Aleksander Kraushar, Franciszek Pułaski, Władysław Smoleński i Wacław Sobieski.
  • W 1906 roku Przegląd stał się oficjalnym czasopismem założonego właśnie Towarzystwa Miłośników Historii. Pierwszym prezesem TMH wybrany został Aleksander Jabłonowski, po nim zaś do 1939 roku kolejno A. Kraushar (od 1912), i S. Kętrzyński (od 1933), wszyscy należący do grona twórców Przeglądu.
  • Redaktorami Przeglądu przez ponad 100 lat jego istnienia byli: Jan Karol Korwin-Kochanowski (od 1905), Marceli Handelsman i Stanisław Kętrzyński (1917-1939), Janusz Woliński (1946-1952), Stefan Kieniewicz (1952-1992), Andrzej Wyrobisz (1993-2003), Włodzimierz Lengauer (2003-2012), Jerzy Kochanowski (2013-2018), a obecnie Krzysztof Skwierczyński.
  • Od 1994 r. „Przegląd Historyczny” (ISSN 0033-2186) jest czasopismem Instytutu Historycznego UW i Towarzystwa Miłośników Historii, publikowanym przez Wydawnictwo DiG.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie