Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Promocja książki Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu, Jan Trynkowski- 24 IV br.


Promocja książki Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu, Jan Trynkowski- 24 IV br.

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz  Prezes Oddziału PTH w Białymstoku, serdecznie zapraszają na promocję książki:
Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie, narodziny mitu,  autorstwa Jana Trynkowskiego

Spotkanie z Autorem odbędzie się 24 kwietnia (wtorek) br. o godzinie 16.30
w sali 47
w siedzibie Wydziału Historyczno-Socjologicznego Pl. NZS 1 w Białymstoku.
W trakcie spotkania będzie możliwość nabycia książki z autografem Autora.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie