Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Publiczna obrona doktorska mgr Anny U. Sokołowskiej


Publiczna obrona doktorska mgr Anny U. Sokołowskiej

Szanowni Państwo,

17 kwietnia o godz. 12.00 w sali 47 (parter) na PL. NZS 1 w Białymstoku, rozpocznie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Urszuli Anny Sokołowskiej

Temat pracy:

Role społeczne kobiet w świetle periodyku ,,Kobieta i Życie” na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
w latach 1970-1989

 

Promotor: dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB

Recenzent: prof. dr hab. Teresa Kulak

Recenzent: prof. dr. hab. Wiesław Władyka

                 (Uniwersytet Warszawski)

         Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie