Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Michalczuk – 18 czerwca br. godz. 17.00


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Michalczuk – 18 czerwca br. godz. 17.00

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 18 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:

 publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Michalczuk

 Rzeczypospolita XVII wieku w relacjach Francuzów: państwo – społeczeństwo – kultura

 

Promotor: dr hab. Mariusz Drozdowski

Recenzenci:

dr hab. Maciej A. Forycki, prof. UAM

(Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Paryżu,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )

dr hab. Henryk Litwin (Uniwersytet Warszawski)

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w publicznej obronie zapraszamy do przesłania maila z prośbą o link do publicznej sesji na adres: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Praca do wglądu dostępna pod linkiem:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/9209

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

http://historia.uwb.edu.pl/ihinp/postepowania-awansowe/recenzje-i-streszczenia/Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie