Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Klechy nt.: Zofia Olelkowiczówna – ostatnia z księżniczek słuckich. Mity i rzeczywistość


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Klechy nt.: Zofia Olelkowiczówna – ostatnia z księżniczek słuckich. Mity i rzeczywistość

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącym Komisji Doktorskiej Historii do końca XVIII w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 17 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w sali 48 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów
1 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Klechy  

Temat pracy:

 Zofia Olelkowiczówna – ostatnia z księżniczek słuckich. Mity i rzeczywistość

 Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Recenzent: dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew,

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzent: dr hab. Dorota Wereda (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie