Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza P. Urbańca


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza P. Urbańca

Białystok, dn. 22.06.2020 r.

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 2 lipca 2020 r. o godzinie 16.00 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:

 publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  Arkadiusza P.  Urbańca  

 Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533-698

 

Promotor: dr hab. Rafał Kosiński

Recenzenci:

dr hab. Marcin N. Pawlak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Michał J. Stachura (Uniwersytet Jagielloński)

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w publicznej obronie zapraszamy do przesłania maila z prośbą o link do publicznej sesji na adres: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Praca do wglądu dostępna pod linkiem: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/9234

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

http://historia.uwb.edu.pl/ihinp/postepowania-awansowe/recenzje-i-streszczenia/Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie