Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Radulskiego


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Radulskiego

Białystok, dn. 24.06.2020 r.

 

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 6 lipca 2020 r. o godzinie 16.00 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Łukasza Radulskiego  

 Podlaska Brygada Kawalerii. Struktura, życie garnizonowe, udział w działaniach wojennych 1939 r.

Promotor: dr hab. Adam Czesław Dobroński

Recenzenci:

dr hab. Juliusz S. Tym, Prof. ASW (Akademia Sztuki Wojennej)

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w publicznej obronie zapraszamy do przesłania maila z prośbą o link do publicznej sesji na adres: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Praca do wglądu dostępna pod linkiem:

ttps://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9244/1/L_Radulski_Podlaska_Brygada_Kawalerii.pdf

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

http://historia.uwb.edu.pl/ihinp/postepowania-awansowe/recenzje-i-streszczenia/Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie