Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Józefa Puchacza


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Józefa Puchacza

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 30 maja 2019 r. o godzinie 14.00 w sali 47
w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Mariusza Józefa Puchacza  

Temat pracy:

Stosunki amerykańsko-japońskie 1885-1924.

Rola i miejsce imigracji

Promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzent: dr. hab. Jolanta Daszyńska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie