Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mirosława Reczko. Temat pracy: Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w czasie II wojny światowej


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mirosława Reczko. Temat pracy: Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w czasie II wojny światowej

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 17 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali 47 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mirosława Reczko

Temat pracy:

Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca  w czasie II wojny światowej

Promotor: dr hab. Adam Cz. Dobroński

Recenzent: prof. dr hab. Konrad Zieliński

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Recenzent: dr. hab. Rafał Żebrowski

(Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma w Warszawie)

         Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie