Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Romanowskiego nt.: Cerkiew prawosławna na terenie dekanatu Biała Podlaska w latach 1918-1939


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Romanowskiego nt.: Cerkiew prawosławna na terenie dekanatu Biała Podlaska w latach 1918-1939

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 17 maja 2018 r. o godzinie 10.45 w sali 47
w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Romanowskiego  

Temat pracy: Cerkiew prawosławna na terenie dekanatu  Biała Podlaska w latach 1918-1939

Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Recenzent: prof. dr hab. Norbert Kasparek,

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzent: dr. hab. Andrzej Wawryniuk,

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmnie)

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie