Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tatsiany Kasatayej


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tatsiany Kasatayej

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 19 grudnia 2019 r. o godzinie 14.00 w sali 108a
w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, odbędzie się

 publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  Tatsiany Kasatayej

Евангельские христианебаптисты в Белорусской ССР в 1944-1985 гг.: условия существования и деятельность

(Ewangeliczni chrześcijanie-baptyści w Białoruskiej SRR
w latach 1944-1985: warunki istnienia i działalność)

Promotor: dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN

Recenzent: prof. dr. hab. Janusz Tadeusz Maciuszko (ChAT)

Recenzent: dr. hab. Albin Głowacki, prof. UŁ

            Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://hism.uwb.edu.pl/ihinp/postepowania-awansowe/recenzje-i-streszczenia/Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie