Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Vadzima Pauliuchuka – 4.06.2020 r.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Vadzima Pauliuchuka – 4.06.2020 r.

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 4 czerwca 2020 r. o godzinie 16.00 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Vadzima Pauliuchuka

nt.: EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA POLESKIEGO W LATACH 1921 – 1939

Promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Reczyńska (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Włodzimierz Jan Batóg, prof. UJK

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w publicznej obronie zapraszamy do przesłania maila z prośbą o link do publicznej sesji na adres: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Praca do wglądu dostępna pod linkiem:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/9142

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

http://historia.uwb.edu.pl/ihinp/postepowania-awansowe/recenzje-i-streszczenia/Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie