Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Waldemara Glińskiego


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Waldemara Glińskiego

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP zawiadamia, iż dnia 2 września 2019 r. o godzinie 8.30 w sali 46
w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

 publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Waldemara Glińskiego

Temat pracy:

Stosunki polsko-radzieckie w latach 1989-1991

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

Recenzent: dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK

Recenzent: dr hab. Marek Figura, prof. UAMKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie