Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Rekrutacja uzupełniająca na studia na semestr letni w ramach programu Erasmus +


Rekrutacja uzupełniająca na studia na semestr letni w ramach programu Erasmus +

Zainteresowane osoby proszę o złożenie formularzy zgłoszeniowych (dostępnych na stronie UwB w zakładce Student/ Program wymiany Erasmus +)

http://www.uwb.edu.pl/erasmus-1454

do 30. 10. 2017 w sekretariacie Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie