Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Seminarium doktorskie z historii nowożytnej 2.06.2020


Seminarium doktorskie z historii nowożytnej 2.06.2020

Najbliższe spotkanie seminarium doktorskiego prowadzonego przez prof. Ewę Dubas-Urwanowicz, prof. Jerzego Urwanowicza i prof. Karol Łopateckiego odbędzie się 2.06.2020 r. o godzinie 16.30 na platformie Zoom.

Referat wygłosi mgr Beata Sawicka. Temat wystąpienia to: Uczone biesiady humanistów w infułach w I poł. XVI w.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o skontaktowanie się z prof. Karolem Łopateckim (mail: k.lopatecki@uwb.edu.pl) w celu otrzymania linku do spotkania.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie