Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • Seminarium magisterskim i licencjackim – prof. Joanna Sadowska


Seminarium magisterskim i licencjackim – prof. Joanna Sadowska

Szanowni Państwo,

zapraszam do uczestnictwa w prowadzonym przeze mnie seminarium magisterskim i licencjackim.

Studentom HISTORII proponuję przygotowanie prac z zakresu historii najnowszej, a w szczególności z dziejów Polski powojennej (okres PRL – kwestie społeczne, relacje władza-społeczeństwo, przemiany kulturowe itp.)

Studentom STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH proponuję tematy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej w świecie i jej relacjonowania w mediach, roli wybitnych jednostek, polityki zagranicznej Polski, sytuacji Polaków zagranicą itp.

Mile widziane będą propozycje własne seminarzystów, wynikające z ich zainteresowań.

Termin zajęć zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym w poniedziałek 9 października o godz. 11.20 (p. 100).

 

Joanna Sadowska

sadowska@uwb.edu.plKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie