Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Składanie wniosków w ramach konkursu MINIATURA 4


Składanie wniosków w ramach konkursu MINIATURA 4

Szanowni Państwo,

już od 1 czerwca zachęcam do składania elektronicznie wniosków w ramach konkursu MINIATURA 4, czyli działań naukowych w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Szczegóły na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4

Proszę o przesłanie informacji o konkursie pracownikom Państwa wydziałów/instytutów oraz o jej umieszczenie na stronie www jednostek.

Prof. dr hab. Izabela Święcicka – prorektor ds. naukiKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie