Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji do szkoły doktorskiej


Spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji do szkoły doktorskiej

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych prof. dr hab. Urszula Sokólska serdecznie zaprasza osoby zainteresowane kształceniem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białystoku na SPOTKANIE REKRUTACYJNE ONLINE, które odbędzie się w dniu 07.07.2020 r. o godzinie 10.00 na platformie ZOOM.

Wymagana jest rejestracja do 05.07.2020 r. pod adresem: szkoladoktorska.nh@uwb.edu.pl
Istnieje możliwość przesyłania pytań przed spotkaniem rekrutacyjnym.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie