Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Spotkanie robocze Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku


Spotkanie robocze Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym

Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku.

We wtorek – 14 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w sali 108 (I piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zostaną wygłoszone 3 referaty:

  • dr Jacek Szpak (Uniwersytet Śląski Katowice), Polska prowincja paulinów 1698–1864. Gospodarka.
  • dr Piotr Guzowski, dr hab. Marzena Liedke, Problemy finansowe Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII wieku.
  • dr Piotr Guzowski, dr hab. Karol Łopatecki, dr Radosław Poniat, Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości w Wielkim Księstwie Litewskim – przykład wojny inflanckiej (1557-1570)

Na koniec seminarium odbędzie się przegląd bieżących badań doktorantów Centrum.

Serdecznie zapraszamyKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie