Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • ŚRODOWISKO – CZŁOWIEK – GOSPODARKA: szkoła letnia 2.09–6.09 2019, Pl. NZS 1, s. 46


ŚRODOWISKO – CZŁOWIEK – GOSPODARKA: szkoła letnia 2.09–6.09 2019, Pl. NZS 1, s. 46

Szybki rozwój nauk przyrodniczych i społecznych w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zaowocował zmianą kontekstu badawczego, w którym przychodzi działać współczesnemu historykowi.Dostępne stają są nowe rodzaje źródeł, metody i narzędzia badawcze, które zachęcają do przeformułowywania starych pytań i stawiania nowych.
Zorganizowana przez nas szkoła letnia ma na celu pomoc polskim doktorantom w odnalezieniu się w tej inspirującej sytuacji. Zajęcia będą składać się z dwóch rodzajów aktywności: warsztatów prowadzonych przez doświadczonych badaczy oraz pracy własnej uczestników. Warsztaty mają na celu wprowadzenie uczestników do tych dziedzin badań historycznych, które wchodzą obecnie w dialog z naukami przyrodniczymi i społecznymi: historii środowiskowej, historii gospodarczej, demografii historycznej i geografii historycznej, odwołujących się   do metod kwantytatywnych. Praca własna uczestników będzie polegała na lekturze zadanych przed rozpoczęciem szkoły letniej tekstów oraz na przedstawieniu 15 – minutowego wystąpienia na temat związany z projektowaną pracą doktorską.

Plan zajęć:

Poniedziałek 2.09

14.00–14.30 Inauguracja i prezentacja doktorantów

14.30–15.30 Wykład inauguracyjny: Przełomy w badaniach nad historycznymi populacjami Europy? – prof. Cezary Kuklo (UwB)

15.30–16.00 Przerwa na kawę

16.00–17.30 Jak kształtować karierę akademicką w obecnym systemie szkolnictwa wyższego? – dr Piotr Guzowski (UwB)

18.30 Wspólna kolacja

 

Wtorek 3.09

9.00–10.30 Źródła przyrodnicze w warsztacie historyka – konwersatorium cz. 1 dr Adam Izdebski (Max Planck Institute for the Science of Human History)

10.45–12.15 Źródła przyrodnicze w warsztacie historyka – konwersatorium cz. 2 dr Adam Izdebski

12.15–13.00 Historia środowiskowa: wprowadzenie do historiografii amerykańskiej i europejskiej – wykład dr Adam Izdebski

13.00–14.00 Obiad

14.00–15.30 Teorie historii gospodarczej – dr Piotr Guzowski

15.45–17.15 Metody kwantytatywne: bazy danych – dr Radosław Poniat (UwB)

17.30–18.30 Prezentacje studentów (4 prezentacje)

 

Środa 4.09

9.00–10.30 Przestrzenne aspekty funkcjonowania rynków w historii – dr Piotr Guzowski

10.45–12.15 Metody kwantytatywne: język R – dr Radosław Poniat

12.15–13.00 Metody kwantytatywne: wizualizacja – dr Radosław Poniat

13.00–14.00 Obiad

14.00–15.30 Statystyka jako metoda badawcza i jej ograniczenia – wykład prof. Michał Kopczyński (UW)

15.45–17.15 Prezentacje studentów (6 prezentacji)

18.00 Zwiedzanie Białegostoku

 

Czwartek 5.09

9.00–10.30 Wprowadzenie do warsztatu demografa historycznego cz. 1 – konwersatorium dr Bartosz Ogórek (UP Kr)

10.45–11.30 Wprowadzenie do warsztatu demografa historycznego cz. 2 – konwersatorium dr Bartosz Ogórek

11.45–13.00 Demografia historyczna i co dalej? Organizacja rodzinna a nierówności rozwojowe: perspektywy badawcze – wykład prof. Mikołaj Szołtysek (UW)

13.00–14.00 Obiad

14.00–15.30 Geografia historyczna: dyscyplina naukowa czy metoda badawcza? – wykład prof. Bogumił Szady (KUL)

15.45–17.15 Wprowadzenie do GIS – dr Mateusz Zawadzki (UMCS)

17.30–18.30 Prezentacje studentów (4 prezentacje)

 

Piątek 6.09

9.00–10.30 Metody kwantytatywne: modele regresji – dr Radosław Poniat

10.45–13.00 Warsztaty z GIS – dr Mateusz Zawadzki

12.15–13.00 Warsztaty z GIS – dr Mateusz Zawadzki

13.00–14.00 Obiad i podsumowanie

 

Zajęcia dydaktyczne: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Plac NZS 1, 15-420 Białystok,

sala nr 46 (parter)

Noclegi i posiłki: Hotel „Esperanto”, ul Legionowa 10, 15-099 BiałystokKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie