Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu… – egzamin poprawkowy


Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu… – egzamin poprawkowy

Szanowni Studenci!
Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Stosunki społeczno-polityczne na
pograniczu…" u prof. W. Śleszyńskiego odbędzie się 11 września.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie