Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu… – zaliczenie poprawkowe


Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu… – zaliczenie poprawkowe

Szanowni Studenci!
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Stosunki społeczno-polityczne
na pograniczu…"u dr M. Ocytko odbędzie się 7 września, godz. 12.30
w gabinecie dr M. Ocytko.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie