Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • STYPENDIA


STYPENDIA

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się harmonogramem wypełniania wniosków o przyznanie pomocy materialnej pod linkiem.

Od 17 X można wypełniać wnioski na stypendia (socjalne, dla os. niepełnosprawnych oraz zapomoga) na Państwa osobistych kontach USOS web w zakładce –> dla wszystkich.  Wnioski o przyznanie stypendium Rektora będzie można wypełnić w USOS web od 22 X.  Zamkniecie systemu nastąpi 7 XI o godz. 23.59. Po tym czasie składanie wniosków będzie niemożliwe!

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie