Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Stypendia dla studentów i wybitnych młodych naukowców


Stypendia dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Zgodnie z zarządzeniem student, ubiegający się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, przedkłada dziekanowi do 7 października 2019 r. kompletny wniosek, który opiniuje rada wydziału, następnie wnioski przekazywane są do DSS do dnia 17 października, do dnia 25 października wnioski przez Rektora UwB przekazywane są do ministra.

Zainteresowany student powinien do 7 października, przedłożyć na wydziale kompletny wniosek, tj.:
– wersję papierowa wniosku wraz z
– oświadczeniem o zgodności wersji papierowej i elektronicznej i wyrażeniu zgody publikację imienia i nazwiska na strona ministerstwa,
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawarte we wniosku,
– oświadczenie o spełnieniu wymagań w art 93 ust. 1-3 ustawy,
– oświadczenie dotyczące RODO,

oraz w wersji elektronicznej:
– wersję wniosku (wygenerowanego format PDF z edytora),
– PDF oświadczenia o zgodności wersji papierowej i elektronicznej i wyrażeniu zgody publikację imienia i nazwiska na strona ministerstwa,
– PDF dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawarte we wniosku (jeden plik),
– PDF oświadczenia o spełnieniu wymagań w art 93 ust. 1-3 ustawy,
– PDF oświadczenia dotyczące RODO oraz.

Wzór wniosku – pobierz

Wzór oświadczenia – pobierz

Przykładowe wzory oświadczeń o współautorstwie – pobierzKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie