Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Sukcesy młodych historyków z Podlasia w finale Olimpiady Historycznej


Sukcesy młodych historyków z Podlasia w finale Olimpiady Historycznej

Stoją od lewej: Aleksander Szczepara, Adrian Świerbutowski, Jan Filip Szmurło.

W dniach 8-10 kwietnia 2017 r. w Gdańsku odbyły się eliminacje centralne XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Uczniowie z naszego regionu odnieśli duży sukces, wszyscy bowiem uzyskali tytuł laureata. Województwo podlaskie reprezentowali: Aleksander Szczepara (I LO w Łomży), Jan Filip Szmurło (IV LO w Białymstoku) i Adrian Świerbutowski (IV LO w Białymstoku).Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie