Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Sytuacja na Białorusi: dyskusja w Radiu Białystok


Sytuacja na Białorusi: dyskusja w Radiu Białystok

Na stronie Radia Białystok – wejdź – można posłuchać nagrania z dyskusji dotyczącej sytuacji na Białorusi.

Jednym z gości Lecha Pilarskiego był prof. Oleg Łatyszonek, pracownik Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych.

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie