Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Szanowni Państwo! Studenci STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH


Szanowni Państwo! Studenci STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Zapraszam na seminarium licencjackie i magisterskie.

Proponuję pisanie prac z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, problemów sportu w kontekście stosunków międzynarodowych, w tym m.in. bezpieczeństwa w sporcie, oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 13, w pokoju nr 130.

Dr hab. Artur Pasko, prof. UwBKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie