Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki


Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki

Zapraszamy do udziału w

Konferencji Naukowej pt.

Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki

Białystok, 19 maja 2017r.
Uniwersytetu w Białymstoku,
Aula Wydziału Historyczno-Socjologicznego
(Plac Uniwersytecki 1)
Otwarcie konferencji
godz.13:00-13:15
dr Małgorzata Ocytko, Zastępca dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB
Wykład Szanse dla polskiej gospodarki
Godz. 13:15-14:45
prof. dr hab. Robert Gwiazdowski,  Adwokat, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPP,
Prezes Warsaw Enterprise Institute

Przerwa kawowa 14:45-15:00
Panel dyskusyjny Zagrożenia dla polskiej gospodarki
godz.15:00-16:30
  • dr Sławomir Mentzen, Wolność
  • dr Marcin Chmielowski, Wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości
  • Marcin Leoszko, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego
W panelu będzie toczyć się dyskusja na następujące zagadnienia:
  • Plan Morawieckiego
  • Przyszłość Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Skutki programu 500+

Wystąpienie podsumowujące

Godz. 16:30-17:00
prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor UwB
Zakończenie konferencji godz. 17:00

 

https://www.facebook.com/events/1185821478194708/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie