Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Terminy zaliczeń w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego roku akademickiego 2018-2019 w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB (w terminie 13.02-27.02.2019)


Terminy zaliczeń w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego roku akademickiego 2018-2019 w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB (w terminie 13.02-27.02.2019)

13 lutego 9-10 – s. 114 dyżur dr H. Bieluk

 

14 lutego 13-16 s. 46 – egzaminy prof. G. Zackiewicza:

– wstęp do nauki o państwie SM-1 13.00

– Doktryny polityczne SM-1 14.30

– Systemy polityczne państw postradzieckich SW-2 15.30

14 lutego 8.00-8.30 pok. 118 – dyżur w sesji dr B. Goworko-Składanek

14 lutego – s. 48 8-13 Raczkiewicz

 

 

15 lutego od 11.00 – pok.  117, 115 – prof. Chynczewska-Hennel i prof. J. Urwanowicz – egzamin z Historii nowożytnej

 

21 II (czw) 9.00 – egzamin poprawkowy z historii wczesnego chrześcijaństwa – pok. 110

 

25 lutego, dr A. Jurczuk:

– Mikroekonomia, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, I st. I rok – 25.02.2019r. godz. 13.45, s. 46;
– Polityka gospodarcza, kierunek: Stosunki międzynarodowe, I st. II rok – 25.02.2019r. godz. 14.10, s. 46;

– Podstawy mikroekonomii, kierunek: Studia wschodnie, I st. I rok – 25.02.2019r. godz. 14.30, pok. 103.

 

27 lutego – dr hab. K. Szelągowska –  egz. poprawkowy z Historii historiografiiKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie