Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Uniwersytet w Białymstoku nawiązuje współpracę z kolejnymi uczelniami zza wschodniej granicy.


Uniwersytet w Białymstoku nawiązuje współpracę z kolejnymi uczelniami zza wschodniej granicy.

Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się spotkanie władz uczelni z przedstawicielami uczelni wyższych z Samary (Rosja).

Na naszej uczelni wizytę złożył prof. Aleksiej Zacharczenko przedstawiciel Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Filia w Samarze oraz prof. Aleksander Riepiniecki z Państwowego Uniwersytetu Społeczno-Pedagogicznego w Samarze.

W spotkaniu z nimi uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu w Białymstoku: dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Jan Snopko, prof. UwB, dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz dr hab. Artur Pasko, prof. UwB, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy naukowo-badawczej dotyczącej prowadzenia wspólnych projektów naukowych oraz wymiany pracowników i studentów między uczelniami. Efektem rozmów będzie podpisanie umowy o współpracy pomiędzy uczelniami. Są to kolejne uczelnie zza wschodniej granicy zainteresowane nawiązaniem współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie