Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Współczesne systemy polityczne – egzamin poprawkowy


Współczesne systemy polityczne – egzamin poprawkowy

Szanowni Studenci!

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Współczesne systemy polityczne” u prof. M. Dajnowicz, odbędzie się 14 września 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 129.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie