Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Współczesne systemy polityczne – poprawa kolokwium z ćwiczeń


Współczesne systemy polityczne – poprawa kolokwium z ćwiczeń

Szanowni Studenci!
Poprawa kolokwium z ćwiczeń „Współczesne systemy polityczne” u dr E. Waśko-Owsiejczuk odbędzie się 5 września 2017 r. o godz. 9.00 w sali 48.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie