Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Wybory przedstawicieli do Senatu UwB


Wybory przedstawicieli do Senatu UwB

W drodze głosowania dot. wyboru przedstawicieli do Senatu UwB spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani profesorami uczelni z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Filologicznego wybrane zostały następujące osoby:

  1. dr hab. Tomasz Mojsik
  2. dr Robert Jerzy Szymula


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie